Cine se teme de construcția Catedralei Mântuirii Neamului?

Am urmărit și eu, cu stupoare și tristețe în suflet, “manifestul” pe care trupa Taxi împreună cu alte 33 de persoane publice l-au realizat împotriva construirii Catedralei Mântuirii Neamului. Mirarea mea a fost amplificată nu atât de cei care au răspuns invitației de a lua parte la o astfel de acțiune, cât mai ales de …

Read more

Rezolvarea subiectelor de informatică de la examenul de bacalaureat național, sesiunea august 2015 (2)

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii Enunțul subiectelor precum și baremul de corectare pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului Educației Naționale. Pe contul de GitHub poate fi consultat codul sursă corespunzător subiectelor care solicită elaborarea de programe C/C++. SUBIECTUL I (30 de puncte) Acest subiect este identic cu cel de la specializarea …

Read more

Rezolvarea subiectelor de informatică de la examenul de bacalaureat național, sesiunea august 2015 (1)

Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică Enunțul subiectelor precum și baremul de corectare pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului Educației Naționale. Pe contul de GitHub poate fi consultat codul sursă corespunzător subiectelor care solicită elaborarea de programe C/C++. SUBIECTUL I (30 de puncte) 1. Expresia …

Read more

Subiectele de matematică la examenul de bacalaureat național, sesiunea august 2015

Nici în acest an rata de promovabilitate înregistrată la examenul de bacalaureat în sesiunea de toamnă nu a fost foarte crescută (25,67%), fiind comparabilă cu cea din anii precedenți (23,80%). Cei mai mulți dintre cei reușiți aparțin promoției curente (74,80%), prevalente fiind mediile din intervalul 6-6,49. Este important și procentul celor care au absentat (aproximativ …

Read more

Subiectele de algebră și elemente de analiză matematică de la examenul de admitere la facultate, Universitatea “Politehnica” București, sesiunea iulie 2015

În acest an, senatul Universității “Politehnica” București a luat decizia îndrăzneață ca pentru obținerea statutului de student în cadrul oricărei facultăți din cadrul său să se susțină examen de admitere, format din două probe distincte, desfășurate pe parcursul a trei ore. La o astfel de opțiune se poate să fi contribuit și eșecul din vara …

Read more

Rezolvarea subiectelor de informatică de la examenul de bacalaureat național, sesiunea iulie 2015 (2)

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii   Enunțul subiectelor precum și baremul de corectare pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului Educației Naționale. Pe contul de GitHub poate fi consultat codul sursă corespunzător subiectelor care solicită elaborarea de programe C/C++. SUBIECTUL I (30 de puncte) Acest subiect este identic cu cel de la …

Read more

Rezolvarea subiectelor de informatică de la examenul de bacalaureat național, sesiunea iulie 2015 (1)

Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică   Enunțul subiectelor precum și baremul de corectare pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului Educației Naționale. Pe contul de GitHub poate fi consultat codul sursă corespunzător subiectelor care solicită elaborarea de programe C/C++. SUBIECTUL I (30 de puncte) 1. …

Read more

Subiectele de matematică la examenul de bacalaureat național, sesiunea august 2014

Cu toate că și subiectele din sesiunea august 2014 ale probei de matematică (E.c) de la examenul de bacalaureat național, au avut un grad de dificultate ușor spre mediu (nici un exercițiu din cele propuse nu punea vreo dificultate, fiind vorba de probleme clasice, ce solicitau cel mult atenție la calcule), rata de promovabilitate a …

Read more

Rezolvarea subiectelor de informatică de la examenul de bacalaureat național, sesiunea august 2014 (2)

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii   Enunțul subiectelor precum și baremul de corectare pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului Educației Naționale. Pe contul de GitHub poate fi consultat codul sursă corespunzător subiectelor care solicită elaborarea de programe C/C++. SUBIECTUL I (30 de puncte) Acest subiect este identic cu cel de la …

Read more