Susțin, la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității ”Politehnica” din București, orele de laborator pentru disciplinele:

  • Aplicații Integrate pentru Întreprinderi (anul IV, semestrul I – specializarea C4: Sisteme de programe de aplicații) – începând cu anul 2010
  • Elemente de Informatică Mobilă (anul IV, semestrul al II-lea – specializarea C1: Arhitectura sistemelor de calcul) – începând cu anul 2014

Paginile Internet aferente disciplinelor în cauză, pentru fiecare an universitar în parte, sunt disponibile pentru a fi consultate:


Semestrul de Toamnă, Anul universitar 2015/2016

Semestrul de Toamnă, Anul universitar 2014/2015

Semestrul de Toamnă, Anul universitar 2013/2014

Semestrul de Toamnă, Anul universitar 2012/2013

Semestrul de Toamnă, Anul universitar 2011/2012

Semestrul de Toamnă, Anul universitar 2010/2011


eim_logo

Semestrul de Primăvară, Anul universitar 2015/2016

Semestrul de Primăvară, Anul universitar 2014/2015

Semestrul de Primăvară, Anul universitar 2013/2014


În perioada octombrie – decembrie 2015, am participat, în calitate de voluntar, la proiectul D’Android organizat de ROSEdu, unde am susținut cursurile și laboratoarele pentru următoarele tematici: Intenții și Servicii, Comunicația prin Rețea (TCP și HTTP), Liste și Meniuri.